วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมอัญเชิญมอบสิ่งของพระราชทาน ฯ
. . . เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๐๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่อำเภอหล่มเก่า ในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านน้ำเพียงดิน ต.บ้านเนินอ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..หน.วส.๙๒๑ ฯ มอบประกาศนียบัตร - ปิดการอบรม ฯ

. . . เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๖๐เวลา ๑๕๐๙ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมเยาวชนอาสาประชาสัมพันธ์ป้องกัน

ยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธ.ค.๖๐ มีผู้เข้ารับการอบรมจากสถานศึกษา ๓ โรงเรียนจำนวน ๕๐ คน เพื่อให้เด็กเห็นโทษภัยของยาเสพติดและนำไปเผยแพร่ในกลุ่มเยาวชน รวมถึงได้นำศาสตร์พระราชา ในเรื่อง หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ มาเสนอให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ และน้อมนำมาปฏิบัติ อีกทั้งได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์ วส.๙๒๑ ฯ .....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 23 ธ.ค.2560- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8