วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.921 ฯ ฝึกตาม รปจ.
. . . .เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๕๐ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.ได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าเพื่อทบทวนระเบียบวินัยเป็น รปจ. ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.วส.๙๒๑ ฯ ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา .....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..หน.วส.921 ฯ ร่วมพิธีปรับสภาพนักศึกษา กศน.หล่มสัก
. . . เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานปรับสภาพนักศึกษา กศน.อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการจัดกระบวนการการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ณ หอประชุมมูลนิธิกกไทร อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มีนักเรียนในโครงการ จำนวน ๕๐๐ คน โดยมีนาย ชนก มาพันธ์ นายอำเภอหล่มสักเป็นประธาน.และมี นาย นรมิตร โฉมอุดม ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.หล่มสัก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว ......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 18 พ.ค.2560- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8