วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

. . . เมื่อ๑๑ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ณ อาคารสโมสร วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ซึ่งมี พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ ผอ.ศฝภ.นทพ. เป็นประธานในพิธีดังกล่าว.......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
รอง หน..วส.ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการ วส.921 ฯ
. . . เมื่อ๑๒ เ.ม.๖๐ เวลา ๐๘๑๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ มอบให้ น.ท.อนุสรณ์ คุณกระมุท ร.น. รอง หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. พร้อมกับตัวแทน คณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ เยี่ยมมารดา ของ จ.ส.อ.หญิง ยุวดี ฉัตรกันทะ เจ้าหน้าที่ เครื่องส่ง วส.๙๒๑ ฯ ซึ่งรักษาอาการป่วย ณ อาคารดัชมิลย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการ ของ วส.๙๒๑ ฯ อีกด้วย.......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
   
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ-12 เม.ย.2560- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8