วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..คณะเจ้าหน้าที่ วส.921 ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ฯ
. . . ..เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธ.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณถนน หน้าที่ว่าการ อ. หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นาย สมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธาน ......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..วส.921 ฯ ร่วมกิจกรรม 5 ส.
. . . .....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..วส.921 ฯ จัดอบรมเยาวชนอาสาประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด
. . . .เมื่อ ๖ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิด - ปิดงาน โครงการเยาวชนอาสาประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด ณ อาคารฝึกอบรม วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ระยะเวลาการอบรม ๖ - ๘ ธ.ค.๕๙ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ นาย เพื่อให้ความรู้ในโทษภัย ของ ยาเสพติด , การเทิดทูนสถาบัน ฯ , การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล และสามรถนำความรู้ที่ได้ไปประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน-ผู้อื่นได้รับทราบต่อไป หลังจบการฝึกอบรม ฯ ได้มีพิธีปิดการอบนมโครงการดังกล่าว ณ อาคารเอนกประสงค์ วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
 
. . . เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับยศ ข้าราชการ วส.๙๒๑ ฯ ซึ่งได้รับการเลื่อนยศ จำนวน ๒ นาย ณ อาคารสโมสร วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ ผู้ได้รับการเลื่อนยศ และผู้ร่วมพิธี พร้อมทั้งร่วมกันแสดงความยินดี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วย........(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
 
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ 9 ธ.ค.2559- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8