วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

เจ้าหน้าที่วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีไหว้ครู และ การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่
. . . เมื่อ 2 มิ.ย.59 เวลา 0900 – 1200 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.921 สนภ.5 นทพ. ให้ ร.ต.ณรุจศ ทองเวียง ผู้ช่วย นยข.วส.921 ฯ เป็นวิทยากรแกนนำ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีไหว้ครู และ การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ของ ศูนย์การเรียนสหศึกษาวิทยา เรือนจำ อ.หล่มสัก โดย นาย วิโรจน์ โต๊ะเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสัก เป็นประธาน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในสังคมเมื่อพ้นโทษ มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุม อาคารฝ่ายศึกษา เรือนจำอำเภอหล่มสัก......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
เจ้าหน้าที่วส.๙๒๑ ฯ ร่วมตรวจสารเสพติด
. . . เมื่อ 8 มิ.ย.59 เวลา 0900 – 1200 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.921 สนภ.5 นทพ. ให้ ร.ต.ณรุจศ ทองเวียง ผู้ช่วย นยข.วส.921 ฯ และ เจ้าหน้าที่ วส.921 ฯ จำนวน 5 นาย ร่วมตรวจสารเสพติด ในกลุ่มนักเรียน และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ในหมู่บ้าน หินโง่น ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด โดยมี นาย ชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในโครงการ ฯ ......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
เจ้าหน้าที่วส.๙๒๑ ฯ ร่วมทำบุญตักบาตร
. . . เมื่อ 9 มิ.ย.59 เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.921 สนภ.5 นทพ.ให้ พ.ต.หญิง อิสรยา กรุดมินบุรี น.ผลิตรายการ ผรข.วส.921 ฯ และ จนท.วส.921 ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นาย ชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธาน......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
   
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 9 มิ.ย.2559- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8