หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
. . . เมื่อ ๑๑ ส.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ น. คณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.(วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.) นำโดย พันเอก ประสิทธิ์ เติมชาติ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.) ร่วมกันปลูกต้นพยุง และ ดูแลรักษาต้นพยุงที่ปลูกไว้เดิม ณ บริเวณหน้าอาคารเครื่องส่ง(หลังใหม่) วส.๙๒๑ ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหา มหาราชินี”

. . . เจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ. ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันนี้(๑๒ ส.ค.๕๘) เวลา ๐๗๐๐ น. คณะเจ้าหน้าที วส.๙๒๑ ฯ นำโดย ร.อ.หญิง อิสรยา กรุดมินบุรี รรก.นายทหารจัดรายการ วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บริเวณหน้าที่ว่าการ อำเภอหล่มเก่า ร่วมกับส่วนราชการ-ประชาชนทุกภาคส่วน จากนั้น เวลา ๐๙๐๐ น. พ.อ.ประสิทธิ์ เติมชาติ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. และเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนในเขต อำเภอหล่มเก่า โดยมี นาย เสรี หอมเกษร นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธี ฯ ส่วนที่ อำเภอหล่มสัก น.ท.อนุสรณ์ คุณกระมุท ร.น. รอง หน.วส.๙๒๑ ฯ และเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน โดย มี นาย สมยศ รอดแช่ม นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานในพิธี ฯ จากนั้น เวลา ๑๙๐๙ น. คณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ร่วมกับพสกนิกรทุกหมู่หล่า กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทั้งในเขต อ.หล่มเก่า (น.ท.คงชนะ เทศหริ่ง หน.ผทน.วส.๙๒๑ ฯ เป็นหัวหน้าคณะ ฯ )และ อ.หล่มสัก ( น.ท.หญิง กชพรรณ เป็นสุข เป็นหัวหน้าคณะ ฯ) ร่วมพิธีดังกล่าว

   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 12 ส.ค.2558- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8