หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

เจ้าหน้าที่วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ฯ
. . . วันนี้(๒๘ ก.ค.๕๘) พ.อ.ประสิทธิ์ เติมชาติ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. กรุณาอนุมัติให้ น.ท.หญิง กชพรรณ เป็นสุข ปฏิบัติหน้าที่ นกร.วส.๙๒๑ สนภ.๕ ฯ และเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ เป็นตัวแทนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบรอบ ๖๓ พรรษา   ร่วมกับทุกภาคส่วนของ อ.หล่มสัก ณ  บริเวณ หอประชุม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ...
   
. . . เจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุ ๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ถวายเทียนจำนำพรรษา
วันนี้(๒๙ ก.ค.๕๘) เวลา ๐๙๐๐ น. พันเอก ประสิทธิ์ เติมชาติ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.) และคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ ฯ ร่วมกับ อบต.นาแซง , ครู - นักเรียน รร.บ้านนาแซง พร้อมทั้งชาวบ้านาแค ต.นาแซง อ.หล่มเก่า ร่วมกัน ถวายเทียนจำนำพรรษา , ผ้าอาบน้ำฝน , จตุปัจจัยไทยธรรม และทำความสะอาด บริเวณภายในวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ตามโครงการ ๑ หน่วย ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน ณ วัดขามตาก ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์..
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 28 ก.ค.2558- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8