หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
---------
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้
                     
     
 
รายการ " ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท "
 
รายการ " รามรอยเบื้องพระยุคคลบาท " ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ๙๒๑ สนภ.5นทพ.ระบบเอ.เอ็ม.๙๗๒ กิโลเอิรทซ์ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๔๓๐ น. ดำเนินรายการ โดย จ.ส.อ.สันติ โบราณรัตน์ ใช้ชื่อในการดำเนินรายการว่า " ทิดอิน "ซึ่งเนื้อหาในรายการเป็นเรื่องเกี่ยวกับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการหลวง , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๖ ศูนย์ทั่วประเทศ และข้อมูลจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.)
                 
โครงการในพระราชดำริฯที่นำเสนอในรายการ
   
 
     
 
 
         
     
รายการ " ชมรมลูกทุ่ง "
     
รายการ " ชมรมลูกทุ่ง " ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สนภ.5นทพ. ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ระบบ เอ.เอ็ม๙๗๒ กิโลเฮิรทซ ์ ช่วงเวลา ๑๒๓๐ - ๑๓๓๐ น. เป็นประจำทุกวัน โดยในช่วง "เกล็ดความรู้คู่ชมรม"โดย จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ บัวงาม ใช้ชื่อในการจัดรายการว่า " หนุ่ม เมืองนารายณ์ " ได้นำเสนอความรู้ในเรื่องต่าง ๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง และเมื่อ วันที่ ๒๐ พ.ย.๕๑ ในช่วง เกล็ดความรู้คู่ชมรม ได้นะเสนอเรื่อง" ที่มาโครงการพระราชดำริฝนหลวง" (รายละเอียดมีต่อคลิ๊กด้านล่าง)
 
รายการ "ปฏิณกะน่ารู้"
รายการ "ปฏิณกะน่ารู้" ออกอากศ ทางสถานีวิทยุ ๙๒๑ สนภ.5นทพ. ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ระบบ เอ.เอ็ม.๙๗๒กิโลเฮิรทซ์์ วันจันทร์ - ศุกร์เวลา 0830 - 0900 น.โดย น.ท.หญิง กชพรรณ เป็นสุข หน.ผรข.วส.921สนศ.นทพ. เมื่อวันที่ 19พ.ย.51ได้นำเสนอในรายการ เรื่อง" โครงการถนนคร่อมคลองประปา "
 
 
     
     
   
     
Update.by PATANAPONG_BUANGAM. -20-11-2008- Email : dj_aenum@hotmail.com