วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..คณะเจ้าหน้าที่ชุี่ด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ของ นพค.๕๕ ฯ จ.ชัยภูมิ

...เมื่อ ๒๑ - ๒๓ พ.ย.๕๙ บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ให้ ร.ต.ณรุจศ ทองเวียง และ เจ้าหน้าที่ ชุด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ เข้าพื้นที่การปฎิบัติงานของ นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานในด้านต่างๆดังนี้...

งานพัฒนาแหล่งน้ำ

  • สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่ ศรีไพร อาจสนาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลประโยชน์ ของการขุดลอกแหล่งน้ำ (แก้ปัญหาภัยแล้ง) ขนาดกว้าง ๑๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๔ เมตร ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
  • มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ๕ หมู่บ้าน จำนวนประชาการประมาณ ๑๕๐๐ คน
  • งานพัฒนาชุมชน และสาธารณูปการ
  • สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่ ขันทอง คำวงษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๗ บ.สนามชัย ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง เกี่ยวกับการสร้างอาคารต่อเติมโรงปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งทาง หน่วย นพค.๕๕ ฯ ให้การสนับสนุน ทำให้ประชาชนที่รวมกันทำปุ๋ยอินทร์ดังกล่าวผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้มากขึ้น เป็นการลดต้นทุนในการปลูกข้าวและพืชต่างๆ ณ บ้านสนามชัย ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
  • มีผู้ได้รับประโยชน์  จำนวน  ๘๐ ครัวเรือน
  • งานส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ 
  • สัมภาษณ์ นาง สมหมาย ชูสกุล หัวหน้ากลุ่มทอผ้าไหม ในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการทอผ้าไหม และการสนับสนุนการสร้างอาคารใหม่เพื่อใช้เป็นโรงเรือนในการเลี้ยงไหม ของ นพค.๕๕ ฯ , ชมตัวอย่างผ้าไหมที่ทางชมรมทอผ้าไหมของศูนย์ ฯ แห่งนี้ได้ทอขึ้นอย่างสวยงาม พร้อมทั้งชมแปลงปลูกต้นหม่อนในพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ เพื่อใช้เลี้ยงไหมและยังปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ซึ่งการสนับสนุนการสร้างอาคารดังกล่าวที่ นพค.๕๕ ฯ กำลังเดินการอยู่แล้วเสร็จ จะทำให้การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม มีความสะดวกมากขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น .......... ขอขอบคุณ ท่าน ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. และคณะเจ้าหน้าที่ของ นพค.๕๕ ฯ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนภาระกิจในการเดินทางมาปฏิบัติงาน ของ คณะเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ ในครั้งนี้สำเร็จด้วยดีครับ...ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ,,,,,,,,,,ส.อ.มนตรี นิ่มนวน ถ่ายภาพ / จ.ส.พัฒนพงษ์ บัวงาม ผู้สื่อข่าว ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ ....รายงานครับ..............(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
   
 
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ 23 พ.ย.2559- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8