วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..คณะเจ้าหน้าที่ชุี่ด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ของ นพค.๕๔ ฯ จ.สุรินทร์
...เมื่อ ๘ - ๑๔ ธ.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.921 สนภ.5 นทพ.ให้ จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ บัวงาม และ ส.ท.มนตรี นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ ชุด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.921 ฯ เข้าพื้นที่การปฎิบัติงานของ นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานในด้านต่างๆดังนี้

.......๑. สัมภาษณ์ ท่าน พ.อ.เจษฎา สีหมอก ผบ.นพค.๕๔ สนภ.๕ เกี่ยวกับ ที่ตั้งหน่วย , ความเป็นมา และแผนงานโครงการต่างๆ งานทาง , งานน้ำ , งบพัฒนาเพื่อประชาน งบเกษตร บริเวณพื้นที่การปฎิบัติงานในปี งป.๖๐ รวมถึง งานโครงการพิเศษในการช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนการผลิต , การแปรรูป และการหาตลาดจำหน่ายข้าวให้เกษตรกร ...จากนั้นได้เยี่ยมชมโรงสีข้าว ของ นพค.๕๔ อีกด้วย....
.........๒. สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่ คำมี เสาร์ทอง ผญบ.หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์ทอง ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เกี่ยวกับการทำถนนลาดยาง โดย นพค.๕๔ ระยะทาง ๑.๙๒๕ กม. มีผู้ได้รับผลประโยชน์ ทั้ง ต.ด่าน และ ต.ตะเคียน..
..........๔. สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่ อุทัย คำใบ ผญบ.หมู่ ๕ บ.ร่มราษฎ์ร ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เกี่ยวกับ ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก นพค.๕๔ ...และ สัมภาษณ์ นาย สุภาพ เกื้อทาน ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ ๕ บ้านร่มราษฎ์ร เกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดกว้าง ๑๒๕ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร ลึก ๓ เมตร พื้นที่ รวม ๑๗ ไร่ มีผู้ได้รับผลประโยชน์ ๕๒๐ คน ทั้ง หมู่ ๕ และหมู่ ๙ บ.ร่มราษฎ์ร ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์...
................ ขอขอบคุณ ท่าน ผบ.นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. และคณะเจ้าหน้าที่ของ นพค.๕๔ ฯ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนภาระกิจในการเดินทางมาปฏิบัติงาน ของ คณะเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ ในครั้งนี้สำเร็จด้วยดีครับ...ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ,,,,,,,,,,ส.อ.มนตรี นิ่มนวน ถ่ายภาพ / จ.ส.พัฒนพงษ์ บัวงาม ผู้สื่อข่าว ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ ....รายงานครับ......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ 14ธ.ค.2559- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8