วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..คณะเจ้าหน้าที่ชุี่ด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ของ นพค.๕๓ ฯ จ.ศรีสะเกษ
งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม
งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้
งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน
งานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
. . . ...เมื่อ ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.ให้ จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ บัวงาม และ ส.ท.มนตรี นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ ชุด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ เข้าพื้นที่การปฎิบัติงานของ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานในด้านต่างๆดังนี้
        ๑ .สัมภาษณ์ ท่าน พ.อ.อัครภณ ทองสุทธิ์ ผบ.นพค.๕๓ ฯ เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา , เขตการปฏิบัติงานของหน่วย นพค.๕๓ ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และการช่วยเหลือชาวนาในการลดต้นทุนการผลิต ตั้งแต่การนำกำลังพลของหน่วยฯ ช่วยเกี่ยวข้าว , การแปรูปโดยสีข้าวให้กับชาวนา , และการจัดหาตลาดในการจำหน่ายข้าวสาร ให้ชาวนาอีกด้วย..
         ๒. สัมภาษณ์ นาย วิรัตน์ ชูเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก เกี่ยวกับ การสร้างโรงเรือนตลาดกลางเพื่อพืชผลทางการเกษตร โดย นพค.๕๓ เป็นผู้สนับสนุนในการสร้างอาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นจุดศูนย์รวมยางดิบ จากเกษตรกรจำหน่ายให้กับผู้มารับซื้อยางไปแปรรูป..ณ บ้านโสกขามป้อม ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มีผู้ได้รับประโยชน์เป็นชาวบ้านใน ต.ภูผาหมอก และใกล้เคียง จำนวน ๓๔๐ คน พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ ประชาสัมพัฯธ์ ผลงานของ นพค.๕๓ และแจกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจอีกด้วยครับ...
        ๓. สัมภาษณ์ นาง ปราณี แสงสุวรรณ์ เลขานุการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเสาธงชัย  ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เกี่ยวกับ การสนับสนุนโรงสีข้าว ของ นพค.๕๓ พร้อมทั้งเยี่ยมชมภายใน ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวซึ่งมีการปลูกพืชต่างๆ , การเลี้ยงปลา ,กบ ,ไก่งวง ,ไก่ไข่ และการเลี้ยงวัวซึ่งได้รับการสนันสนุน จาก นพค.๕๓..มีผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน ๑๓๕ ครัวเรือน.
        ๔. สัมภษณ์ ท่าน ผอ.อภินันท์ ฝอยทอง ผอ.รร. บ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เกี่ยวกับ การสร้างอาคารน้ำดื่ม ที่ รร.บ้านภูมิสรอล ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดสร้างอาคารดังกล่าว จาก นพค.๕๓ ทำให้นักเรียน ประมาณ ๓๐๐ คน มีน้ำดื่มที่สะอาด รวมทั้งได้เชี่ยมชมการขุดลอกบ่อในโรงเรียนดังกล่าวโดย นพค.๕๓ และในบริเวณรอบบ่อดังกล่าว ทางโรงเรียนได้จัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฯ ของนักเรียนอีกด้วย..
         ๕. สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่ ธนสิน สายบุญมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ บ.ห้วยทิพย์ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เกี่ยวกับการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เส้นทางระหว่าง บ้านตาทวด - บ้านหนองโปรงใหญ่ ระยะทาง ๔,๑๐๐ เมตร มีผู้ได้รับประโยชน์จากเส้นทางดังกล่าว ๗ หมู่บ้านแล้วเสร็จประมาณเดือน มกราคม ๖๐ ครับ..
.............ขอขอบคุณ ท่าน ผบ.นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. และคณะเจ้าหน้าที่ของ นพค.๕๓ ฯ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนภาระกิจในการเดินทางมาปฏิบัติงาน ของ คณะเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ ในครั้งนี้สำเร็จด้วยดีครับ...ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ.......,,ส.อ.มนตรี นิ่มนวน ถ่ายภาพ / จ.ส.พัฒนพงษ์ บัวงาม ผู้สื่อข่าว ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ ....รายงานครับ......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
 
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ 6 ธ.ค.2559- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8